Att tänka på innan behandling

 

Lite regelverk kring Massage..

Feber – Har du 38 grader eller mer bör massage undvikas. Detta är för att inte massagen ska sprida virus eller bakterier i kroppen.
Infektioner – Kraftig rodnad eller infektion, blåsor eller irriterande eksem, låt läka ut innan massage.
Blödningsdefekter – Till exempel blödarsjuka. Om du äter Waran (blodförtunnande) Rådfråga läkare.
Cortisonbehandling –  lätta strykningar går bra (avslappningsmassage)
Djup ventrombos – Venös propp ..Undvik massage.
Skelettsjukdomar – Osteoporos..mjuk massage
Tumörer – vid diagnostiserad cancer bör läkare kontaktas före och rådfrågas.
Muskelinflammation – behandlas ej, det måste läka ut först
Akuta mjukdelsskador – till exempel lårkakor, sträckning på grund av blödning. Låt läka ut.
Allvarliga allmänsymtom – yrsel, dubbelblindseende, svimningsanfall. Kontakta läkare.
Avvikande smärtbild  kontakta läkare innan massage.
Smärta i nervsystemet  kontakta läkare innan massage.

Om du är osäker, så rådfråga alltid din läkare innan behandling.

Sist men inte minst..
När du kommer till mig bör du ha någorlunda oömma kläder eftersom du kommer att vara oljig efter massagen.  Ingen idé att gå till frissan före heller då det blir ny frilla efter massagen..Välkommen!